Prywatne ubezpieczenie zdrowotne stworzone specjalnie dla osob prowadzących Gewerbe w Niemczech

  • 1. Ogólne
  • 2. Oferta

  • 1. Ogólne
  • 2. Oferta
Ersinformation Datenschutzerklärung

Prowadzisz działalność gospodarczą Gewerbe w Niemczech ale Twoj prywatny meldunek zamieszkania pozostaje w Polsce? – Dokładnie dla Ciebie skierowana jest ta opcja. Ubezpieczenie zdrowotne zabezpieczy Ciebie podczas pracy i pobytu w Niemczech na czas prowadenia działalności Gewerbe. Będzie ono rownież wiążącym dokumentem potwierdzającym dla instytucji typu Zoll i innych.

Po wygaśnięciu ubezpieczenia „Expatriate” ubezpieczony jest uprawniony do zawarcia pełnego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech w firmie HanseMerkur Krankenversicherung AG w taryfie “mini” w następujących przypadkach:

  • Przy stałym osiedleniu się w Niemczech lub przerwaniu możliwości ubezpieczenia na podstawie § 195 (3) VVG

 

Pytania i odpowiedzi o ubezpieczeniu zdrowotnym dla Gewerbe:

Kto może się ubezpieczyć:

Osoby z miejscem zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich układu Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinie, które przebywają za granicą na całym świecie, rownież w Niemczech. Osoby z miejscem zamieszkania za granicą na całym świecie przy pobycie w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich układu Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinie. Osoby z miejscem zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich układu Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinie, przy pobycie za granicą w wyżej wymienionych krajach

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje leczenie za granicą na całym świecie. Jako zagranica rozumiane są wszystkie kraje na całym świecie, – za wyjątkiem terytoriów państw, których obywatelstwo osoba ubezpieczona posiada oraz/lub terytorium państwa, w którym ma miejsce stałego zamieszkania przed rozpoczęciem podróży.

W jakim wieku można się ubezpieczyć?

Umowa musi rozpocząć się przed ukończeniem 75 roku życia (75 urodziny). Umowa kończy się najpóźniej wraz z ukończeniem 80 roku życia (80 urodziny).

Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?

Minimalny okres ubezpieczeniowy wynosi 6 miesięcy. Najdłuższy okres ubezpieczenia dla pobytu w Republice Federalnej Niemiec wynosi 5 lat. Ponadto w przypadku umowy z zakresem obowiązywania poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec do ukończenia 75 roku życia można dowolnie często zgłaszać wniosek o przedłużenie ubezpieczenia o maksymalnie 5 kolejnych lat.

Co dokładnie obejmuje to ubezpieczenie?

leczenie ambulatoryjne: 100%
leczenie stacjonarne: 100%
leki, środki opatrunkowe i lecznicze: 100%
leczenie stomatologiczne: 100%
transport chorego: 100%
transport powrotny do wysokości 250.000
Euro dla każdego przypadku ubezpieczenia
transport w razie śmierci do wysokości
10.000 Euro
medyczne leczenie uzupełniające
protezy zębowe: 60%
środki pomocnicze w prostej wersji i koszty
ich naprawy: do 80%, do 1.000 Euro na
każdy rok ubezpieczenia
ambulatoryjne badania profilaktyczne w
zakresie wczesnego rozpoznawania chorób
nowotworowych: 100%
okulary korekcyjne: 50 Euro na każdy rok
ubezpieczenia

 

Ile wynosi składka?

 

Składka zależna jest od kilku faktorow, natomiast wynosi między 115 a 180€ miesiecznie.

 

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem? Skorzystaj z formularza powyzej a nasz ekspert sie z Toba skontaktuje